Algemene Voorwaarden

Algemene
Voorwaarden

OPGEMAAKT OP: 20 december 2020

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving daarvan. Als u het niet eens bent met een van de genoemde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site is beveiligd door het relevante auteursrecht en merkenrecht.

Gebruikslicentie
Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van het materiaal (gegevens of programmering) op de site van Casaya Spa te downloaden voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een vergunning en geen uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet:

het materiaal wijzigen of kopiëren;

het materiaal gebruiken voor elk commercieel gebruik, of voor elke openbare presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);

proberen een product of materiaal op de site van Casaya Spa te decompileren of opnieuw op te bouwen;

alle auteursrecht- of andere beperkende documenten uit de materialen te verwijderen; of

de materialen overbrengen naar iemand anders of zelfs de materialen op een andere server “spiegelen”.

Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u een van deze beperkingen negeert en kan worden beëindigd door Casaya Spa wanneer dit wordt overwogen. Na het beëindigen van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Disclaimer
De materialen op Casaya Spa’s site zijn gegeven “as is”. Casaya Spa geeft geen garanties, communiceert niet of suggereert niet, en doet dus afstand van alle andere garanties, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-nakoming van gelicentieerde eigendommen of andere inbreuk op rechten. Verder garandeert Casaya Spa niet of doet het geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op zijn website of in het algemeen het identificeren met dergelijke materialen of op bestemmingen die verbonden zijn met deze website.

Beperkingen
In geen geval mag Casaya Spa of zijn leveranciers worden onderworpen aan enige vorm van schade (zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of vanwege zakelijke bemoeienis) die voortkomt uit het gebruik of de machteloosheid om het materiaal op de internetpagina van Casaya Spa te gebruiken, ongeacht de mogelijkheid dat Casaya Spa of een door Casaya Spa goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien een aantal mogelijkheden geen beperkingen op de garanties of verplichtingen voor zware of toevallige schade toestaan, kunnen deze beperkingen voor u geen verschil maken.

Amendementen en fouten
Het materiaal dat op de site van Casaya Spa te zien is, kan typografische of fotografische fouten bevatten. Casaya Spa garandeert niet dat de materialen op zijn site exact, afgewerkt of actueel zijn. Casaya Spa kan verbeteringen aan het materiaal op haar site uitrollen wanneer dit zonder kennisgeving gebeurt. Casaya Spa doet dan ook geen enkele toezegging om het materiaal bij te werken.

Links
Casaya Spa heeft het merendeel van de websites of links die verbonden zijn met haar website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke verbonden webpagina. Het opnemen van een verbinding impliceert geen steun van Casaya Spa aan de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

Gebruiksvoorwaarden van de site wijzigingen
Casaya Spa kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website telkens zonder kennisgeving actualiseren. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de op dat moment geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht
Elk geval dat zich identificeert met de site van Casaya Spa moet worden beheerd door de wetten van het land België zonder rekening te houden met de wettelijke bepalingen.

Om een bestelling te plaatsen dient u in te loggen of te registreren

Contact

03 775 99 92
info@casaya-spa.be
Sint-Elisabethstraat 15
9120 Melsele

Werkuren

Maandag:        09:00 - 18:30
Dinsdag:           09:00 - 18:30
Woensdag:     09:00 - 21:00

Donderdag:    gesloten
Vrijdag:             09:00 - 17:30
Zaterdag:        09:00 - 16:00
Zondag:           gesloten

Maandag:        09:00 - 18:30 Dinsdag:           09:00 - 18:30 Woensdag:     09:00 - 21:00

Donderdag:    gesloten Vrijdag:             09:00 - 17:30 Zaterdag:        09:00 - 16:00 Zondag:           gesloten